logo Vakantiehuis T Geultje Schin op Geul

Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom in ’t Geultje en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

-Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van ’t Geultje, Valkenburgerweg 150A 6305EB Schin op Geul.

-Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

-Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

-De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

-Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in ’t Geultje zijn voor rekening van de gebruikers.

-Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

-Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

-De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot ’t Geultje ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

-De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

-Gasten van ’t Geultje dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Reservering en bevestiging

-Voor het reserveren van een verblijf in ’t Geultje worden geen extra kosten in rekening gebracht.

-De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

-Na ontvangst van uw reserveringsverzoek (mits plaats beschikbaar) en aanbetaling van €100 stuurt ’t Geultje een bevestiging en is de reservering definitief.

-Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Betaling

-De aanbetaling van €100 dient binnen 5 werkdagen na aanvraag van de reservering per overboeking te worden voldaan op rekeningnummer NL61RABO0331679302 tnv Vakantiehuis ’t Geultje. De optie is 5 dagen geldig en wordt na de aanbetaling pas definitief gezet op de kalender, na 5 dagen optie vervalt het recht op verblijf indien de aanbetaling niet is ontvangen.

-Het resterende bedrag, zoals op uw factuur vermeld, dient uiterlijk 2 weken voor het verblijf te worden voldaan.De borg dient u bij aankomst contant te voldoen aan de eigenaar.

-De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.

-De tarieven vindt u terug op onze website en/of bevestigings factuur.

Annulering

-Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.

-Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.

Deze vergoeding bestaat uit:

Tot 5 weken voor de ingangsdatum is de annulering kosteloos.

Bij annulering tussen 5 en 2 weken voor de ingangsdatum bent u 75% van het totaalbedrag als vergoeding verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum van uw verblijf bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer: NL61RABO0331679302 tnv Vakantiehuis ‘T Geultje.

Wij adviseren u om een reis- & annuleringsverzekering af te sluiten.

Huishoudelijk reglement

Aankomst en vertrek

-Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur uw verblijf gebruiken.

-Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.

-Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

-Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

-Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

-Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

-Het is ten strengste verboden met meer dan 5 personen te overnachten in ’t Geultje

-Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van ’t Geultje, voor zover er ruimte is.

-’t Geultje dient netjes te worden gehouden.

-Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

-De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

-Er zijn maximaal 2 honden toegestaan, alleen na overleg.

Ondanks dat honden van harte welkom zijn is het niet toegestaan de honden boven ( op de eerste of tweede verdieping) te laten komen. Indien geconstateerd wordt dat uw hond(en) wel boven zijn geweest zijn wij genoodzaakt extra schoonmaakkosten van € 50,00 in rekening te brengen, deze wordt dan ingehouden op uw borg.

 

-Roken in ’t Geultje is niet toegestaan. Indien er gerookt is wordt zonder pardon de borg ingehouden en krijgt u geen restitutie.

-Bij extreem misbruik van energie vindt verrekening plaats met de borg.
Wij wensen u een aangenaam verblijf!